Odhad ceny nemovitosti ZDARMA – byty, rodinné domy, vily, chaty, chalupy, pole, lesy, zahrady, komerční prostory.

Průběh prodeje

Standardní postup prodeje nemovitosti

a) Přesné stanovení optimální ceny na základě

 • zrealizovaných prodejů v dané lokalitě
 • aktuálních (konkurenčních) inzerátů obdobného charakteru
 • obdobných inzerátů v podobných lokalitách
 • požadavku na rychlost prodeje
 • určení akceptovatelného maxima. Přemrštěná cena odradí případné vážné zájemce a následné snižování ceny snižuje zajímavost nabídky (zájemce očekává vady). Při správném nastavení ceny neslevovat
 • zkušeností a citu pro prodej

b) Příprava nemovitosti k prodeji

 • drobné opravy a úpravy, které zlepší první dojem a zvýší cenu

c) Zhotovení „Průkazu energetické náročnosti budov“


d) Pořízení profesionálních fotografií (realita by neměla zájemce zklamat)

 • min. 5 ks ve vhodném rozlišení
 • pohledy, které budou zajímat zájemce (ne detaily nábytku a koutů)
 • venkovní fotografie
 • nepoužívat zkreslující objektivy
 • rozhodně fotografovat uklizené prostory

e) Zhotovení plánku prodávané nemovitosti

 • přehledný a srozumitelný celek
 • vyznačit rozlohu jednotlivých místností
 • vyznačit okna a dveře (směr otevírání)
 • znázornit orientaci

f) Tvorba a zveřejnění inzerátu

 • volba hlavní fotografie (musí zaujmout během pár vteřin)
 • srozumitelný a vyčerpávající popis
 • upozornění na přednosti nemovitosti
 • aktualizace ceny nemovitosti
 • stanovení termínu uvolnění nemovitosti
 • volba nejnavštěvovanějších serverů
 • optimální topování inzerátu

g) Komunikace se zájemci a prohlídky nemovitosti

 • eliminace „turistů“
 • sjednávání termínů prohlídek (max. 3 prohlídky po sobě)
 • vedení prohlídky věcně, bez emocí s použitím ověřených principů (pokud možno bez majitele)
 • dohodnutí dalšího postupu s termínem

h) Podepsání rezervační smlouvy (závazné projevení vůle koupit)

 • potvrzení ceny a termínů, určení způsobu financování
 • schválení textu smlouvy a podepsání
 • po složení rezervační zálohy (je součástí ceny) neplánovat či zrušit další prohlídky

i) Příprava kupní smlouvy, hypotéky včetně zástavy a způsobu úschovy financí

 • formulace a vzájemné odsouhlasení smlouvy včetně penále a smlouvy o úschově finančních prostředků s postupem vkládání a následného uvolňování peněz
 • případná součinnost při využití hypotéky
 • po složení finančních prostředků uvolnění podepsané kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

j) Provedení vkladu a uvolnění kupní ceny

 • po provedení vkladu a následném předložení aktuálního listu vlastnictví s novým majitelem se převedou finanční prostředky z účtu uschovatele na účet prodávajícího

k) Předání nemovitosti

 • po přijetí dohodnuté částky předá prodávající kupujícímu nemovitost s příslušným protokolem

Průběh prodeje se může od uvedeného popisu lišit podle způsobu hrazení kupní ceny, způsobu uložení finančních prostředků a dohodnutého postupu při uvolňování finančních prostředků. V každém případě se vyplatí alespoň konzultace s odborníkem, ověřený právník na tvorbu smluv a ověřený a bezpečný způsob úschovy finančních prostředků.

Finanční náročnost prodeje

 • odborný odhad prodejní ceny nemovitosti
 • zadání inzerátu na vybrané servery
 • podpůrné prodejní materiály (plachty, okenní bannery atd.)
 • topování
 • příprava rezervační smlouvy
 • příprava kupní smlouvy
 • úschova finančních prostředků
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • poplatky za vklady do katastru nemovitostí

Pokud se rozhodnete využít mé služby, budou veškeré finanční náklady, které jsou spojeny s prodejem, hrazeny z dohodnuté provize. A hlavně nebudete muset řešit žádný z výše uvedených bodů. Pouze se dostavíte k právníkovi podepsat příslušné dokumenty, které před podpisem budete mít možnost připomínkovat.