STANDARDNÍ POSTUP PRODEJE NEMOVITOSTI

 

A) PŘESNÉ STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ CENY NA ZÁKLADĚ

 • zrealizovaných prodejů v dané lokalitě
 • aktuálních (konkurenčních) inzerátů obdobného charakteru
 • obdobných inzerátů v podobných lokalitách
 • požadavku na rychlost prodeje
 • určení akceptovatelného maxima. Přemrštěná cena odradí případné vážné zájemce a následné snižování ceny snižuje zajímavost nabídky (zájemce očekává vady). Při správném nastavení ceny neslevovat
 • zkušeností a citu pro prodej

B) PŘÍPRAVA NEMOVITOSTI K PRODEJI

 • drobné opravy a úpravy, které zlepší první dojem a zvýší cenu

C) ZHOTOVENÍ „PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV“


D) POŘÍZENÍ PROFESIONÁLNÍCH FOTOGRAFIÍ (REALITA BY NEMĚLA ZÁJEMCE ZKLAMAT)

 • min. 5 ks ve vhodném rozlišení
 • pohledy, které budou zajímat zájemce (ne detaily nábytku a koutů)
 • venkovní fotografie
 • nepoužívat zkreslující objektivy
 • rozhodně fotografovat uklizené prostory

E) ZHOTOVENÍ PLÁNKU PRODÁVANÉ NEMOVITOSTI

 • přehledný a srozumitelný celek
 • vyznačit rozlohu jednotlivých místností
 • vyznačit okna a dveře (směr otevírání)
 • znázornit orientaci

 

F) TVORBA A ZVEŘEJNĚNÍ INZERÁTU

 • volba hlavní fotografie (musí zaujmout během pár vteřin)
 • srozumitelný a vyčerpávající popis
 • upozornění na přednosti nemovitosti
 • aktualizace ceny nemovitosti
 • stanovení termínu uvolnění nemovitosti
 • volba nejnavštěvovanějších serverů
 • optimální topování inzerátu

 

G) KOMUNIKACE SE ZÁJEMCI A PROHLÍDKY NEMOVITOSTI

 • eliminace „turistů“
 • sjednávání termínů prohlídek (max. 3 prohlídky po sobě)
 • vedení prohlídky věcně, bez emocí s použitím ověřených principů (pokud možno bez majitele)
 • dohodnutí dalšího postupu s termínem

 

H) PODEPSÁNÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY (ZÁVAZNÉ PROJEVENÍ VŮLE KOUPIT)

 • potvrzení ceny a termínů, určení způsobu financování
 • schválení textu smlouvy a podepsání
 • po složení rezervační zálohy (je součástí ceny) neplánovat či zrušit další prohlídky

 

I) PŘÍPRAVA KUPNÍ SMLOUVY, HYPOTÉKY VČETNĚ ZÁSTAVY A ZPŮSOBU ÚSCHOVY FINANCÍ

 • formulace a vzájemné odsouhlasení smlouvy včetně penále a smlouvy o úschově finančních prostředků s postupem vkládání a následného uvolňování peněz
 • případná součinnost při využití hypotéky
 • po složení finančních prostředků uvolnění podepsané kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

 

J) PROVEDENÍ VKLADU A UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 • po provedení vkladu a následném předložení aktuálního listu vlastnictví s novým majitelem se převedou finanční prostředky z účtu uschovatele na účet prodávajícího

 

K) PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

 • po přijetí dohodnuté částky předá prodávající kupujícímu nemovitost s příslušným protokolem

 

Průběh prodeje se může od uvedeného popisu lišit podle způsobu hrazení kupní ceny, způsobu uložení finančních prostředků a dohodnutého postupu při uvolňování finančních prostředků. V každém případě se vyplatí alespoň konzultace s odborníkem, ověřený právník na tvorbu smluv a ověřený a bezpečný způsob úschovy finančních prostředků.

FINANČNÍ NÁROČNOST PRODEJE

 • odborný odhad prodejní ceny nemovitosti
 • zadání inzerátu na vybrané servery
 • podpůrné prodejní materiály (plachty, okenní bannery atd.)
 • topování
 • příprava rezervační smlouvy
 • příprava kupní smlouvy
 • úschova finančních prostředků
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • poplatky za vklady do katastru nemovitostí

 

Pokud se rozhodnete využít mé služby, budou veškeré finanční náklady, které jsou spojeny s prodejem, hrazeny z dohodnuté provize. A hlavně nebudete muset řešit žádný z výše uvedených bodů. Pouze se dostavíte k právníkovi podepsat příslušné dokumenty, které před podpisem budete mít možnost připomínkovat.