úpravy v nájmu
01. 01. 2020

úpravy v nájmu

Co vše lze považovat za změnu?

Změnou v bytě je jakýkoli zásah do bytu, který není jeho údržbou či opravou. „Například v případě přitlučení hřebíku do zdi se ale přikláníme k názoru, že k tomu nájemce souhlas pronajímatele nepotřebuje, pokud po skončení nájmu úpravu odstraní, tedy vymaluje, popřípadě zasádruje dané místo,“ doplnil Zelený.

Obecně platí, že pro úpravy, přestavby nebo jiné změny potřebuje nájemce souhlas pronajímatele
Lukáš Zelený, dTest

Zároveň dodal, že jinak by tomu bylo v případě, kdy by nebylo možné zásah do zdi odstranit. Tehdy by se totiž souhlas pronajímatele vyžadoval.

 

Jak s úpravami bez souhlasu majitele? 

Pokud v bytě provedete zásadnější úpravy bez souhlasu pronajímatele, může po vás žádat, abyste je okamžitě odstranili, respektive uvedli byt do původního stavu. Platí to například, když jste odstranili příčky, přestavěli kuchyň či koupelnu.

Zároveň pamatujte na to, že u úprav provedených bez souhlasu pronajímatele nemáte právo na náhradu vynaložených nákladů. A to ani v případě, že se úpravami zvýšila hodnota bytu a pronajímatel nakonec jejich odstranění nepožaduje.

Naopak, pokud se hodnota bytu provedenými úpravami sníží, může po vás pronajímatel požadovat náhradu způsobené škody.

Rozhodně se vyplatí co nejpodrobněji sepsat dohodu o úpravách, která může být podle situace i zanesena do nájemní smlouvy. Její součástí by měl být nejen popis možných úprav, ale i případná povinnost změny při skončení nájmu odstranit, případně to, zda je majitel bytu proplatí.

Kdy není potřeba souhlas pronajímatele?

Z pravidla, podle něhož musí být úpravy provedeny pouze se souhlasem pronajímatele, však existuje výjimka.

„Souhlasu pronajímatele není zapotřebí, jestliže je změna v bytě nutná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce či osoby, která s ním v bytě bydlí. Ovšem nájemce se v takovém případě musí obrátit na soud, který souhlas může za pronajímatele udělit, jestliže dospěje k názoru, že úprava je nutná. Nájemce pak musí změnu po skončení nájmu odstranit, pokud to pronajímatel požaduje,“

Ing. Ivan Kočí
Autor: Ing. Ivan Kočí

Rozumné je vybírat realitního makléře a ne realitní kancelář.

Stáhněte si zdarma

7 chyb při prodeji nemovitosti

zpracováním osobních údajů